2 comments on “TAZAMA NAJA UPESI

  1. Ndugu,

    Amani ya Bwana wetu Yesu Kristu iwe pamoja nanyi!

    Sisi ni wanamemba wa NAJA UPESI, tunakuja mbele yenu kuomba majarida ya Naja Upesi ili tuweze jugawiya waumini wetu hapa kambini Nyarugusu. Tutaitaji kupata majarida zaidi ya 1000 kwa anuani tajwa hapa Sisi ni wanamemba wa NAJA UPESI, tunakuja mbele yenu kuomba majarida ya Naja Upesi ili tuweze jugawiya waumini wetu hapa kambini Nyarugusu. Tutaitaji kupata majarida zaidi ya 1000 kwa anuani tajwa hapa Sisi ni wanamemba wa NAJA UPESI, tunakuja mbele yenu kuomba majarida ya Naja Upesi ili tuweze jugawiya waumini wetu hapa kambini Nyarugusu. Tutaitaji kupata majarida zaidi ya 1000 kwa anuani tajwa hapa Sisi ni wanamemba wa NAJA UPESI, tunakuja mbele yenu kuomba majarida ya Naja Upesi ili tuweze jugawiya waumini wetu hapa kambini Nyarugusu. Tutaitaji kupata majarida zaidi ya 1000 kwa anuani tajwa hapa chini:

    BYAMUNGU Issa Byamis
    GEE N

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s